Trainingstijden

Planning hervatten training KC De Hoeve & Forward inclusief Corona maatregelen.

 

Het is vanaf 11 mei weer mogelijk om te trainen voor de jeugd t/m 18 jaar in groepsverband, wel volgens een aantal richtlijnen, deze beschrijven we onderaan dit document. Het is niet mogelijk om in Steggerda te trainen omdat het veld opnieuw is door gezaaid. Er wordt dus alleen getraind in de Hoeve. Wat moet je weten voordat je wil komen trainen:

 

We willen weten wie er komt trainen zodat wij geen te grote groepen op het complex hebben. Daarom is het noodzakelijk om je aan te melden voor een training. In het schema hier onder vind je het overzicht van de trainers en bij wie jij je aan moet melden.

 

Ook niet – leden zijn welkom om aan te sluiten. Ook hiervoor gelden de beschreven maatregelen en ook zij moeten zich aanmelden voor een training.

Vertoon je verkoudheid klachten of heb je koorts? Dan blijf je thuis en kom je niet trainen.

 

Dag Team Tijdstip Trainers Telefoon nummer voor aanmelden Gras/ kunstgras Corona coördinator op complex
Maandag Kangoeroe 16:15 – 17:00 uur Gonnie Eker 06-13822897 (Gonnie) Kunstgras Gonnie
Dinsdag D + E 18:00 – 19:00 uur Eva, Jetske, Ruben 06-31545388
(Eva)
Kunstgras 12 mei Astrid R/Jannie O

19 mei Astrid L/ Maaike?

26 mei Annigje / Astrid R

Dinsdag A + Helft B 19:30 – 20:30 uur Tjamme en Fabian 06-22475135 (Laura) Kunstgras Marleen
Dinsdag A + Helft B 19:30 – 20:30 uur Tjamme en Fabian 06-22475135 (Laura) Gras 12 mei Laura

19 mei Miranda

26 mei Laura

Woensdag C 18:30 – 19:30 uur Rianne en Benno 06-11474600 (Rianne) Kunstgras Gonnie


Trainingsprotocol Kangoeroe’s, E, D, C, B en A jeugd

 • Indien een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar
 • De C, B en A jeugd dienen voor, tijdens en na de trainingen anderhalve meter afstand van elkaar te houden
 • Bij de C, B en A jeugd zijn onderlinge wedstrijdjes niet toegestaan, bij D en E jeugd wel
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt
 • Zorg dat je de sportkleding/schoenen aan hebt, de kleedkamers zijn gesloten
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid
 • Schud geen handen
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
 • Was voorafgaand aan de training thuis je handen, minimaal 20 seconden
 • Was na afloop van de training thuis je handen, minimaal 20 seconden
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op
 • De spelers/speelster mogen het trainingsmateriaal anders dan een bal, zoals pionnen, niet aanraken.

 

Voor ouders/verzorgers

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom
 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren). Neem afscheid van je kind(eren) bij het hek. De kinderen worden opgevangen door de trainer/Corona coördinator
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren
 • Indien je kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden
 • Haal direct na de training je kind(eren) op bij het hek van de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is
 • Zorg er voor dat je kind(eren) de sportkleding/schoenen aan heeft/hebben, de kleedkamers zijn gesloten
 • Zorg er voor dat je kind(eren) voor de training thuis naar het toilet zijn geweest.

 

Voor trainers

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor en na iedere training gereinigd door de Corona coördinator
 • Trainers zetten zelf benodigd materiaal klaar. Het materiaal wat in de berging ligt is al schoongemaakt
 • Het gebruik van hesjes/lintjes is niet toegestaan
 • Spelers van C, B en A jeugd op 1,5 meter van elkaar houden; vóór, tijdens en na de training
 • Zelf altijd op 1,5 meter van iedereen blijven
 • Voor en na de training de handen desinfecteren
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor het korfbalinhoudelijke gedeelte en mogen de aanwezige Corona coördinator inschakelen voor zaken die betrekking hebben op de Corona richtlijnen
 • Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren
 • Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken

 

Voor Corona coördinator

 • Vang kinderen op bij het hek van de accommodatie. Ouders mogen niet mee het terrein op
 • Help de trainers met het klaarzetten van materiaal
 • Bij Kangoeroe, D en E jeugd mogen er maximaal 20 spelers deelnemen aan de training
 • Bij C, B en A jeugd mogen er maximaal 16 spelers deelnemen aan de training
 • Op één korfbalveld zijn maximaal 4 trainers aanwezig
 • Spreek kinderen van de A, B en C jeugd aan op het 1.5 meter afstand houden wanneer dit nodig is
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training
 • Zorg dat de sportmaterialen (palen, manden, ballen, pionnen) na de training gedesinfecteerd weer in de berging gelegd wordt. Dit kan met een sopje en een doekje
 • De WC aan de ijsbaan kant kan gebruikt worden. Deze moet na gebruik schoongemaakt worden. Denk er aan dat de deur richting scheidsrechterkleedkamer afgesloten wordt zodat men niet in de accommodatie kan komen
 • Er is desinfectie gel voor trainers en spelers/speelsters.  Geef iedereen een klein pompje gel voor en na de training. Je bent maar een klein beetje nodig
 • De EHBO kist ligt (tijdelijk) in de berging